Київський професійний коледж артдизайну

Приймальна комісія

+38 (099) 146-27-44
+38 (093) 396-97-64

Приймальна комісія

(099) 146-27-44     (093) 396-97-64

Освітній простір для фахового молодшого бакалавра

Положення про порядок визнання результатів неформальної та/або інформальної освіти

Положення про академічну мобільність здобувачів освіти

Положення про дотримання академічної доброчесності

Положення про апеляційну комісію

Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про опитування учасників освітнього процесу та усіх зацікавлених осіб

Положення про працевлаштування випускників

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про методи релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторинг освітньо-професійних (освітніх) програм

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти

Положення про оцінювання знань здобувачів освіти у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін

Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Перелік вибіркових дисциплін ОПП “Художній метал” 2023 року

Положення про вибіркові навчальні дисципліни та порядок їх обрання здобувачами освіти

Положення про дуальну форму здобуття освіти

Положення про дистанційне навчання

Положення про організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану

Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про організацію освітнього процесу у сфері фахової передвищої освіти

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти

Стратегія розвитку кадрового забезпечення

Стратегія розвитку КЗП(ПТ)О “Київський професійний коледж артдизайну” на 2023-2028 роки

Опис освітньо-професійної програми “Художній метал”

 

Навчальний посібник Українська мова за професійним спрямуванням

Навчальний посібник Технології та матеріалознавство

Посібник для самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” (англійська)

Методичний посібник Робота у відділі закупівлі

Посібник методичних рекомендацій для самостійних занять, щодо формування здоров’я зберігальної компетентності

Посібник історія України