Київський професійний коледж артдизайну

Приймальна комісія

+38 (099) 146-27-44
+38 (093) 396-97-64

Приймальна комісія

(099) 146-27-44     (093) 396-97-64

Ювелір-закріпник

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(підприємства, установи та організації, що здійснюють що забезпечуютьтпідготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7313.2. Ювелір-закріпник
2. Кваліфікація: 1 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: прийоми закріплення вставок у крапанові касти; правила заточування інструменту, який використовується для закріплення; види огранування каміння; фізико-механічні властивості каміння та дорогоцінних і недорогоцінних кольорових металів.

Повинен вміти: закріплювати штучне каміння діаметром понад 0,5 см у крапанові касти ювелірних виробів з дорогоцінних і недорогоцінних кольорових металів з подальшим усуненням задирок. Обпилювати, зачищати шабрувати, шліфувати деталі ювелірних виробів.

4. Загально-професійні вимоги

Повинен:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;
 •  сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (ділянки, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, правила безпеки при роботі зі шкідливими та отруйними хімічними реактивами, правила безпечної експлуатації обладнання, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • знати основи інформаційних технологій;
 • додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; здійснювати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку; вживати в разі необхідності заходи щодо запобігання й усунення непередбачених виробничих негативних явищ (отруєння хімічними, токсичними речовинами, пожежі, аварії тощо).

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Ювелірна галузь

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(підприємства, установи та організації, що здійснюють або забезпечуютьпідготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7313.2. Ювелір-закріпник
2. Кваліфікація: 2 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: прийоми закріплення клеєм; правила дрібного ремонту; фізико-механічні властивості скла, корунду та кольорових металів; методи визначення правильності і якості закріплення.

Повинен вміти: закріплювати штучне каміння та корунд округлої та овальної форми діаметром 0,2-0,5 см у штамповані та відливні крапанові касти ювелірних виробів з дорогоцінних та недорогоцінних кольорових металів.

4. Загально-професійні вимоги

Повинен:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;
 • сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (ділянки, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, правила безпеки при роботі зі шкідливими та отруйними хімічними реактивами, правила безпечної експлуатації обладнання, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • знати основи інформаційних технологій;
 • додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; здійснювати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку; вживати в разі необхідності заходи щодо запобігання й усунення непередбачених виробничих негативних явищ (отруєння хімічними, токсичними речовинами, пожежі, аварії тощо).

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “Ювелір-закріпник” 1-го розряду:

 • за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
 • за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією „Ювелір-закріпник” 1-го розряду не менше 0,5 року.

6. Сфера професійного використання випускника

Ювелірна галузь

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(підприємства, установи та організації, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7313.2. Ювелір – закріпник
2. Кваліфікація: 3 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила заправлення й заточення інструменту, який застосовується під час закріплення; устаткування робочого місця, зберігання й поводження з коштовними виробами та відходами дорогоцінного металу; фізико – хімічні та фізико – механічні властивості металів і сплавів, їх маркірування; прийоми клейового закріплення; правила підгонки посадочних місць під камені, які закріплюються; принципи компонування та нанесення малюнка на гладкі поверхні виробів з метою їх подальшого гравірування; загальні поняття про технологічний процес виготовлення ювелірних виробів середньої складності; види браку під час закріплення, способи їх усунення та заходи із запобігання йому; класифікацію напівкоштовного каміння за видами огранування; вимоги до підбору парних каменів для сережок; правила використання аналітичних терезів, правила компонування, побудову натюрморту з побутових предметів у малюнку, компонування та побудови геометричного та рослинного орнаментів; правила, прийоми та техніку створення ескізів ювелірних виробів; читання і виконання креслень з професії; історію ювелірного мистецтва.

Повинен уміти: заточувати та заправляти інструмент для гравірування. Закріпляти напівкоштовне каміння і каміння зі скла в глухі та крапанові касти ювелірних виробів з кольорових металів, срібла, золота, простих та середньої складності форм. Закріпляти велике каміння за допомогою клею. Здійснювати глухе закріплення каміння стандартних форм і розмірів у касти з гладким обробленням. Закріпляти синтетичне та напівкоштовне каміння у вироби за допомогою фаден –гризантної закріпки. Робити нескладне гравірування та розділку штихелем гладких поверхонь ювелірних виробів, закріплювати синтетичні перлини у ювелірні вироби за допомогою клею.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;
 • сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (ділянки, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, правила безпеки при роботі зі шкідливими та отруйними хімічними реактивами, правила безпечної експлуатації обладнання, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • знати основи інформаційних технологій;
 • додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; здійснювати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку; вживати в разі необхідності заходи щодо запобігання й усунення непередбачених виробничих негативних явищ (отруєння хімічними, токсичними речовинами, пожежі, аварії тощо).

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “ювелір – закріпник” 2-го розряду:

 • за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
 • за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією “Ювелір – закріпник” 2-го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

Ювелірна галузь.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(підприємства, установи та організації, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7313.2. “Ювелір – закріпник”
2. Кваліфікація: 4 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: фізичні і хімічні властивості дорогоцінних металів і їхніх сплавів; технологічний процес виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів; фізичні якості та елементарні відомості про технічне оброблення сталі, яка використовується для виготовлення штихелів та інших інструментів та пристроїв для закріплення; класифікацію напівкоштовних і інших ювелірних каменів за формами і видами огранування; вимоги до підбору парних каменів для сережок; склад і способи приготування мастик для закріплення каменя у виробі; властивості та види огранування напівкоштовних, коштовних і інших каменів і їхні зовнішні ознаки; технологічну послідовність закріплення „ПАВЕ”; способи компонування ажурних малюнків та методи перенесення на металеві поверхні з метою подальшого гравірування.

Повинен уміти:
Закріплювати вставки у воскові моделі для литва. Закріплювати напівкоштовні камені у крапанові касти з підрізуванням їх у ювелірні вироби із золота і срібла. Здійснювати глухе закріплення коштовних і напівкоштовних каменів із гладким обробленням у виробах середньої складності з дорогоцінних металів серійного і дрібносерійного виробництва. Закріплювати камені в оправу з комбінованими кастами у вироби, змонтовані з окремих візерункових деталей і накладок, камені – у виробах, що реставруються. Закріплювати перлини в ювелірні вироби за допомогою клею.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
  дотримуватись норм технологічного процесу;
 • виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;
 • сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (ділянки, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, правила безпеки при роботі зі шкідливими та отруйними хімічними реактивами, правила безпечної експлуатації обладнання, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • знати основи інформаційних технологій;
 • додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; здійснювати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку; вживати в разі необхідності заходи щодо запобігання й усунення непередбачених виробничих негативних явищ (отруєння хімічними, токсичними речовинами, пожежі, аварії тощо).

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “Ювелір – закріпник” 3-го розряду:
– за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
– за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією “Ювелір – закріпник” 3-го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника
Ювелірна галузь.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча
7.3. Медичні обмеження.