Київський професійний коледж артдизайну

Приймальна комісія

+38 (099) 146-27-44
+38 (093) 396-97-64

Приймальна комісія

(099) 146-27-44     (093) 396-97-64

Ювелір-модельєр

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7313.2. Ювелір (Ювелір-модельєр)
2. Кваліфікація: 1 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: технологічну послідовність і способи виконання підготовчих операцій вальцювання, прокатування, відпалення; прийоми випилювання, обпилювання, шабрування, шліфування окремих деталей ювелірних виробів; види допоміжних матеріалів, металів і сплавів, які використовуються для виготовлення ювелірних виробів; мірильний, різальний, обпилювальний, шабрувальний інструмент; прийоми вальцювання та волочіння дроту та пристосування; інструмент для паяння та його способи; технологічний процес і способи ручного виготовлення нескладних ювелірних виробів з кількістю деталей до 4-х; правила побудови та компонування геометричних та рослинних орнаментів у малюнку; традиційні прийоми та техніку малюнка; правила побудови предметів; закони, правила, прийоми та засоби композиції у малюнку; правила оформлення креслень; правила нанесення розмірів; практичне застосування геометричних побудов; правила з охорони праці.

Повинен вміти: виготовляти флюс, відбіл. Відпалювати, вальцювати кольорові метали. Розмічати на металі (латунь, срібло) геометричні фігури, малюнки та орнамент. Випилювати лобзиком зовнішні контури геометричних фігур, орнаментів. Обпилювати, зачищати, шабрувати, шліфувати прості деталі ювелірних виробів. Спаювати окремі деталі з латунною, срібною основою. Виготовляти дріт і шинки каблучок різного перетину.

4. Загально-професійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати робоче місце;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і не передбачуваних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати основи інформаційних технологій.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Ювелірна галузь.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7313.2. Ювелір (ювелір-модельєр)
2. Кваліфікація: 2 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: нормативні та законодавчі акти, які є чинними у ювелірній галузі України; устаткування та пристрої для плавлення металу; зважування, розрахунок шихти на срібні сплави, проби сплавів, утворення флюсів, відбілів; технологічну послідовність складання каблучок, кулонів, сережок з гачками; технологічний процес виготовлення конусних кастів (глухих, крапанових, ажурних); будову та прийоми роботи з бормашиною; види огранування вставок та фізико-механічні властивості напівкоштовного каміння; допуски, посадки та технічні вимірювання; пристрої та інструменти; способи заточування і заправлення інструменту; правила побудови і компонування простих геометричних форм у малюнку; правила створення композицій з урахуванням рішення задач симетрії, премування ритму, контрасту, монохрому, поліхрому; етапи виконання ескізу ювелірного виробу; правила побудови аксонометричних проекцій, перерізів, розрізів, складальні креслення; технологічну послідовність виготовлення нескладних ювелірних виробів з кількома деталями (до 5-ти), які включають у себе виконання ескізу (малюнка) ювелірних виробів та їх креслення.

Повинен уміти: Виготовляти окремі деталі ювелірного виробу. Монтувати, ремонтувати та шліфувати зі срібних та золотих сплавів ювелірні вироби. Нарізати внутрішню та зовнішню різьбу. Виготовляти ручним способом галантерейну швензу, штифтувати її. Виготовляти нескладні браслети з деталей, виконаних ручним способом. Виготовляти затвори для кольє та браслетів „лінзовий”, „коробочка”, „заводне кільце”. Виготовляти нескладний ювелірний виріб за зразком.

Проводити оксидування срібних ювелірних та художніх виробів. Закріплювати вставки у глухі та крапанові касти. Закріплювати вставки у вироби методом фаден-гризантної закріпки. Виготовляти „якірні” ланцюжки. Плавити брухт із дорогоцінних металів, ремонтувати ювелірні вироби середньої складності.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати робоче місце;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і не передбачуваних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати основи інформаційних технологій.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “Ювелір (ювелір-модельєр)” 1-го розряду:

 • за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах I, II, III атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
 • за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією ” Ювелір (ювелір-модельєр)” 1-го розряду не менше 0,5 року.

6. Сфера професійного використання випускника
Ювелірна галузь.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7313.2.Ювелір (ювелір-модельєр)
2. Кваліфікація: 3 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правові та законодавчі акти, які є чинними у ювелірній галузі України;; розрахунок шихти золотих та срібних сплавів; проби сплавів; способи паяння, види сплавів, типи припоїв; фізико-хімічні властивості кольорових та дорогоцінних металів; технологічну послідовність виготовлення ювелірних виробів середньої складності; технологію та способи нарізання різьб і різьбонарізний інструмент; технологію виготовлення швензових замків та методи штифтування; види браслетів і способи їх штифтування та паяння; види замків кольє, браслетів, ланцюжків; порядок складання технологічних карт виготовлення ювелірних виробів; розрахунок і технологію виготовлення «якірних» ланцюгів; технологію хімічного оксидування срібних виробів; технологію електрохімічного полірування; інструкції з обліку, збереження, перероблення, здавання дорогоцінних металів; фізико-хімічні властивості кольорових та дорогоцінних металів, легуючі добавки та допоміжні матеріали, кислоти, солі, вогнетриви; види огранування вставок; допуски, посадки та технічні вимірювання; геометрію заточення, правлення та термооброблення різального інструменту; прийоми та способи оброблення, які забезпечують мінімальні втрати дорогоцінних металів; техніку акварельного живопису; правила компонування, побудови натюрморту з побутових предметів у техніці малюнку та живопису; моделювання форми засобами світлотіні; правила компонування та побудови геометричного та рослинного орнаменту; виконання малюнка ювелірних виробів; правила, прийоми та техніку створення ескізів ювелірних виробів; читання і виконання креслень з професії; історію ювелірного мистецтва від країн стародавнього світу до сучасного ювелірного мистецтва.
Повинен уміти: виготовляти окремі деталі ювелірного виробу. Монтувати, ремонтувати та шліфувати із срібних та золотих сплавів ювелірні вироби. Нарізати внутрішню та зовнішню різьбу. Виготовляти ручним способом галантерейну швензу, штифтувати її. Виготовляти нескладні браслети з деталей, виконаних ручним способом. Виготовляти затвори для кольє та браслетів «лінзовий», «коробочка», «заводне кільце». Виготовляти нескладний ювелірний виріб за зразком.

Проводити оксидування срібних ювелірних та художніх виробів. Закріплювати вставки у глухі та крапанові касти. Закріплювати вставки у вироби методом фаден-гризантної закріпки. Виготовляти „якірні” ланцюжки. Плавити брухт із дорогоцінних металів, ремонтувати ювелірні вироби середньої складності.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати робоче місце;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і не передбачуваних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати основи інформаційних технологій.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Ювелір (Ювелір-модельєр)» 2-го розряду:

 • за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах I, II, III атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
 • за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією «Ювелір (Ювелір-модельєр)» 2-го розряду не менше 0,5 року.

6. Сфера професійного використання випускника
Ювелірна галузь.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(підприємства, установи та організації, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7313.2. Ювелір (Ювелір-модельєр)
2. Кваліфікація: 4 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: технологічну послідовність монтування, виготовлення, полірування, шабрування складних ювелірних і художніх виробів з кольорових та дорогоцінних металів; технологію плавлення брухту заданого хімічного складу; прийоми роботи бормашиною; технологію чорніння ювелірних та художніх виробів із кольорових та дорогоцінних металів з гравірувальним композиційним малюнком; технологію гальванічного та емалевого покриття ювелірних виробів; технологічну послідовність гравірувальних операцій і інструмент, який використовується при гравіруванні; технологію закріплення каміння в оправи з комбінованими кастами та складні види фаден-гризантної закріпки; технологію виготовлення якірних ланцюжків (ручним способом) «Бісмарк», „витого якірного», ланцюжка-кольє „джут”; технологію виготовлення воскових моделей з літниково-живлячою системою для ювелірного литва; технологічний процес одержання виливок методом литва по моделях, які виплавляються; технологічну послідовність виготовлення ювелірних виробів, які включають в себе малюнок, ескіз, креслення (збірне креслення та деталізація); склад, маркування ювелірних сплавів, їх клеймування; використання сучасних лігатур; допуски, посадки та технічні вимірювання.
Будову агрегатів різних типів, що використовуються для плавлення легкоплавкої маси, солей і для виготовлення моделей, які виплавляються; будову контрольно-вимірювальних приладів.
Повинен уміти: монтувати, виготовляти, ремонтувати, шліфувати, полірувати і шабрувати складні ювелірні і художні вироби з кольорових і дорогоцінних металів. Виготовляти пустотілі вироби.

Плавити брухт з дотриманням заданого хімічного складу. Обробляти метал за допомогою бормашини. Чорнити ювелірні і художні вироби з кольорових та дорогоцінних металів з гравірувальним композиційним малюнком. Виконувати гальванічне покриття ювелірних виробів.

Покривати вироби гарячою або холодною емаллю. Гравірує вироби перед нанесенням емалі.
Закріплювати вставки в оправи з комбінованими кастами та методом фаден-гризантної закріпки у вироби, які змонтовані з окремих візерунків, деталей, накладок і кастів. Виготовляти ланцюжок «Бісмарк» (ручним способом), „витий якірний», ланцюг-кольє «джгут». Виготовляти нескладні ливарні моделі з модельного воску, з кольорових та дорогоцінних металів. Закріплювати вставки у воскові моделі для лиття.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;
 • сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (ділянки, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, правила безпеки при роботі зі шкідливими та отруйними хімічними реактивами, правила безпечної експлуатації обладнання, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • знати основи інформаційних технологій;
 • додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; здійснювати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку; вживати в разі необхідності заходи щодо запобігання й усунення непередбачених виробничих негативних явищ (отруєння хімічними, токсичними речовинами, пожежі, аварії тощо).

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – 3-го розряду:

 • за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
 • за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією «Ювелір (Ювелір-модельєр)» 3-го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника
Ювелірна галузь.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(підприємства, установи та організації, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7313.2. Ювелір (ювелір-модельєр)
2. Кваліфікація: 5 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: види, склад та технологію нанесення емалевого покриття на ювелірні вироби; усі види художньої обробки кольорових та дорогоцінних металів; усі види огранування каменів; основні стилі та особливості декоративно-прикладного мистецтва; специфічні особливості ливарного, огранувального, гравірувального виробництва та емалювання; принципи інкрустації металу; правила читання складних креслень; правила використання каратних терезів.

Повинен уміти: Виготовляти та ремонтувати високохудожні зразки ювелірних виробів за власними ескізами та ескізами художників для індивідуального, дрібного і середнього серійного виробництва. Монтувати та проводити ремонт особливо складних ювелірних виробів ручного виготовлення із дорогоцінних металів з коштовним камінням. Визначати, уточнювати розміри елементів виробу за кресленнями та ескізами і визначає технологію виготовлення виробу. Здійснювати розмічення зразків деталей з урахуванням конструктивних та технологічних вимог виробництва для забезпечення зручності виконання монтувальних, закріпних, полірувальних робіт. Виготовляти моделі для литва згідно з технологічною документацією з високим ступенем точності конструктивних елементів, які повинні стикуватись. Гравірувати візерунки різних фасонів по розмітці на поверхні ювелірних та художніх виробів з кольорових та дорогоцінних металів.

Виготовляти подвійний ланцюжок «Картьє». Виготовляти складні браслети та замки до них.
Виготовляти брошки та замки різних конструкцій.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
  дотримуватись норм технологічного процесу;
 • виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;
 • сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (ділянки, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, правила безпеки при роботі зі шкідливими та отруйними хімічними реактивами, правила безпечної експлуатації обладнання, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • знати основи інформаційних технологій;
 • додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; здійснювати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку; вживати в разі необхідності заходи щодо запобігання й усунення непередбачених виробничих негативних явищ (отруєння хімічними, токсичними речовинами, пожежі, аварії тощо).

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Ювелір (ювелір-модельєр)» 4-го розряду:

 • за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах третього атестаційного рівня без вимог до стажу роботи;
 •  за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією «Ювелір (ювелір-модельєр)» 4-го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника
Ювелірна галузь

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.