Правила прийому

Правила прийому в 2022 році

  • Обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, за професіями, за якими здійснюється первинна професійна підготовка, будуть оприлюднені пізніше, за підсумками доведеного регіонального замовлення закладу.

Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році