Київський професійний коледж артдизайну

Приймальна комісія

+38 (099) 146-27-44
+38 (093) 396-97-64

Приймальна комісія

(099) 146-27-44     (093) 396-97-64

Виховні заходи та тренінги зі здобувачами освіти третього курсу щодо вибору професії та планування майбутнього життя

Вибір професії – важливий крок у житті

В рамках Всеукраїнського тижня професійної (професійно-технічної) освіти  у  Державному професійно-технічному навчальному закладі «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва» психологом та соціальним педагогом закладу було проведено виховні заходи та тренінги зі здобувачами освіти третього курсу щодо вибору професії та планування майбутнього життя. Під час цих заходів здобувачі освіти, змогли отримати відповіді на питання, що їх турбували стосовно аспектів вибору професії, а також поділені на невеликі групи, брали участь в іграх на такі теми: «Най, най професія», «Професія на літеру», «Мої особисті та професійні плани».

Людина, як правило, знаходиться на роботі одну третину доби щоденно, а це – половина життя. І від того, наскільки їй особисто цікаво те, чим вона займається, залежить фізичне та психічне здоров’я, радість і щастя та майбутнє. Крім того, професійна діяльність у житті людини є основним засобом самоствердження і самореалізації. Тому вибір професії був і залишається одним із найважливіших прийнятих рішень у житті людини. Це складний процес самовизначення – свідомого вибору суб’єктом життєвої позиції, який стає вирішальним чинником у виборі способів розв’язання тих чи інших життєвих проблем.

Важливо згадати, що вибір професії особистості відбувається на основі професійних інтересів, переваг, особистих цінностей, самооцінки своїх здібностей, можливостей. Невміння проектувати свій життєвий і професійний шлях в сучасних умовах, випадковий вибір професії, який не відповідає здібностям, інтересам, цінностям, можливостям особистості та вимогам ринку праці, може призвести у майбутньому не тільки до поганого настрою, незадоволеності собою від невдач у кар’єрі, а й до відсутності соціально–економічних благ, та погіршення здоров’я. Тому  правильний, усвідомлений вибір власної трудової діяльності – це один із найважливіших факторів, який визначає майбутнє людини.

Незнання змісту обраної професійної діяльності та незадоволеність отриманою спеціальністю, у свою чергу, викликає ряд причин: безробіття, небажання працювати за спеціальністю, низької продуктивності праці, частої зміни трудової діяльності. Усвідомлений вибір професії впливає на подальше життя, визначає успішність самореалізації, соціалізації, кар’єрного і професійного зростання.

Правила вибору професії

  • Необхідно вивчити якнайбільше професій, визначити, які професії та фахівці необхідні в регіоні, де ви проживаєте.
  • Важливо вивчити себе (інтереси, схильності, здібності, темперамент, риси характеру, особливості пізнавальних процесів, здоров’я, самооцінку, рівень домагань та інших.).
  • Слід вибрати найбільш привабливу, відповідну професію.
  • Докладно вивчити обрану професію: ознайомитися з професіограмою, визначити формулу професії, уточнити зміст, умови праці та вимоги, які ставляться професією до людини. Вивчити можливості її набуття та перспективи професійного зростання.
  • Спробувати свої сили у обраній професії (у гуртках за інтересами, у навчально-виробничому комбінаті).
  • Порівняти отримані знання про професію зі своїми можливостями, порадитись з батьками, вчителями, лікарями, психологом, здобути кваліфіковану профконсультацію. При визначенні відповідності своїх професійних можливостей вимогам обраної професії отримати у школі чи КПК початкову професійну підготовку, реалізовувати самоконтроль готовності до професійного самовизначення.
  • За відсутності зазначеної відповідності знайти запасний варіант професійного вибору.

· Вибравши для себе майбутню професію, необхідно виявляти наполегливість у реалізації наміру та оволодінні професією досконало.