23.11.2020

23-11-2020, 20:58
˲
11 
14 
21 
24 
 
˲ 
11 
12 
14 
21 
22 
23 
24 
25  
   
²
11 
14 
21 
12, 22, 23 
Gromadyanska-osvta-12-22-23.pdf [165.37 Kb] (c: 25) 
 
11 
14 
-1 
 
Բ
11, 12, 14, 15 
Fzika-23.11-27.11.pdf [244.63 Kb] (c: 54) 
 
11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 35  
nformatika-23.11-27.11.pdf [252.21 Kb] (c: 61) 
 
в
 
STORYa-UKR.-DLYa-VSh.pdf [202.75 Kb] (c: 101)
 
² в
 
Vsesvtnya-st.-ta-kurs.pdf [318.21 Kb] (c: 61) 
 
ò
11
bologya-11-23.11-27.11.pdf [351.67 Kb] (c: 11)
12 
bologya-12-23.11-27.11.pdf [353.25 Kb] (c: 16)
14 
bologya-14-23.11-27.11.pdf [352.56 Kb] (c: 8)
15 
bologya-15-23.11-27.11.pdf [206.96 Kb] (c: 7)
21
bologya-21-23.11-27.11.pdf [203.32 Kb] (c: 4)
22
bologya-22-23.11-27.11.pdf [210.92 Kb] (c: 5)
23 
bologya-23-23.11-27.11.pdf [341.97 Kb] (c: 4)
24
bologya-24-23.11-27.11.pdf [342.36 Kb] (c: 13)
25 
bologya-25-23.11-27.11.pdf [346.31 Kb] (c: 11)
32 
bologya-32-23.11-27.11.pdf [206.41 Kb] (c: 5)
35 
bologya-35-23.11-27.11.pdf [204.96 Kb] (c: 8)
 
ղ̲
11
hmya-11-23.11-27.11.pdf [191.01 Kb] (c: 11)
12 
hmya-12-23.11-27.11.pdf [195.15 Kb] (c: 10) 
14 
hmya-14-23.11-27.11.pdf [191.92 Kb] (c: 5)
15 
hmya-15-23.11-27.11.pdf [327.48 Kb] (c: 4)
21
hmya-21-23.11-27.11.pdf [328.12 Kb] (c: 4)
22
hmya-22-23.11-27.11.pdf [201.74 Kb] (c: 4)
23 
hmya-23-23.11-27.11.pdf [337.59 Kb] (c: 4)
24
hmya-24-23.11-27.11.pdf [319.4 Kb] (c: 6)
25 
hmya-25-23.11-27.11.pdf [330.97 Kb] (c: 15)
35 
hmya-35-23.11-27.11.pdf [335.61 Kb] (c: 6)
  
̲
12  
Ekonomka-12-grupa.pdf [748.63 Kb] (c: 29) 
  
ֲ ˲
15
 
ֲ ϲȪ
35
 
-9 
 
ϲȪ
-1  
 
11
grupa-11-mistectvo.pdf [385.22 Kb] (c: 24)
12 
grupa12-mistectvo.pdf [329.45 Kb] (c: 26) 
14 
grupa14-mistectvo.pdf [329.37 Kb] (c: 18) 
21 
grupa-21-mistectvo.pdf [251.58 Kb] (c: 5)
22 
grupa22-mistectvo.pdf [322.24 Kb] (c: 14)
 
в
-1
grupa-T-1-materaloznavstvo.pdf [385.54 Kb] (c: 20)
-2 
grupa-T-2-materaloznavstvo.pdf [387.49 Kb] (c: 6)
-2 
grupa-D-2-materaloznavstvo.pdf [392.2 Kb] (c: 59) 
 
Ѳ
12 
 
ò
12
22 
 
Ͳ ̲
22 
Grupa-22-zalznichniy-turizm.pdf [356.21 Kb] (c: 35) 
 
ֲͲ ò
-1, -2, 21, 24  
nformacyn-tehnologyi.pdf [384.13 Kb] (c: 6) 
 
ֲ-' 
15  
nform-komp-zabezp.pdf [278.24 Kb] (c: 6) 
 
'Ͳ ò
25
Kompyutern-tehnologyi.pdf [293.93 Kb] (c: 7) 
  
ò 
15, 25 
Tehnologyi.pdf [310.33 Kb] (c: 13) 
 
ֲ
-1, -2  
-4 
 
˲
24 
 
-
24 
 
в -
-2  
 
ò ֲ
23
 
Ͳ Ͳֲ ʲ
23
25.11.2020-TMTR-23-grupa.pdf [510.21 Kb] (c: 5)  
 
23
27.11.2020-grupa-23.pdf [491.82 Kb] (c: 11)