Навігація

Ювелір-закріпник

10-03-2013, 21:31
Перелік тестових питань для проведення ПКА кваліфікація ювелір-закріпник (2 розряду) Pitannya.pdf [238.98 Kb] (cкачувань: 4) 
Перелік питань для проведення ДКА за професією "Ювелір-закріпник" (3 розряд) z-zakrepka-sayt.pdf [358.63 Kb] (cкачувань: 1)
Запитання для проведення кваліфікаційної атестації за професією "Ювелір-закріпник" (4 розряд) 1.pdf [204.18 Kb] (cкачувань: 24)

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(підприємства, установи та організації, що здійснюють що забезпечуютьтпідготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія - 7313.2. Ювелір-закріпник
2. Кваліфікація: 1 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: прийоми закріплення вставок у крапанові касти; правила заточування інструменту, який використовується для закріплення; види огранування каміння; фізико-механічні властивості каміння та дорогоцінних і недорогоцінних кольорових металів.
Повинен вміти: закріплювати штучне каміння діаметром понад 0,5 см у крапанові касти ювелірних виробів з дорогоцінних і недорогоцінних кольорових металів з подальшим усуненням задирок. Обпилювати, зачищати шабрувати, шліфувати деталі ювелірних виробів.
4. Загально-професійні вимоги
Повинен:

 раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 дотримуватись норм технологічного процесу;
- виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;
- сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (ділянки, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
- знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, правила безпеки при роботі зі шкідливими та отруйними хімічними реактивами, правила безпечної експлуатації обладнання, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
- знати основи інформаційних технологій;
- додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; здійснювати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку; вживати в разі необхідності заходи щодо запобігання й усунення непередбачених виробничих негативних явищ (отруєння хімічними, токсичними речовинами, пожежі, аварії тощо).

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Ювелірна галузь
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.


 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(підприємства, установи та організації, що здійснюють або забезпечуютьпідготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія - 7313.2. Ювелір-закріпник
2. Кваліфікація: 2 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: прийоми закріплення клеєм; правила дрібного ремонту; фізико-механічні властивості скла, корунду та кольорових металів; методи визначення правильності і якості закріплення.
Повинен вміти: закріплювати штучне каміння та корунд округлої та овальної форми діаметром 0,2-0,5 см у штамповані та відливні крапанові касти ювелірних виробів з дорогоцінних та недорогоцінних кольорових металів. 
4. Загально-професійні вимоги
Повинен: 

 раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 дотримуватись норм технологічного процесу;
- виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;
- сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (ділянки, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
- знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, правила безпеки при роботі зі шкідливими та отруйними хімічними реактивами, правила безпечної експлуатації обладнання, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
- знати основи інформаційних технологій;
- додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; здійснювати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку; вживати в разі необхідності заходи щодо запобігання й усунення непередбачених виробничих негативних явищ (отруєння хімічними, токсичними речовинами, пожежі, аварії тощо).
5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - "Ювелір-закріпник” 1-го розряду:
- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією „Ювелір-закріпник” 1-го розряду не менше 0,5 року.
6. Сфера професійного використання випускника
Ювелірна галузь
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

 

 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(підприємства, установи та організації, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія - 7313.2. Ювелір - закріпник
2. Кваліфікація: 3 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила заправлення й заточення інструменту, який застосовується під час закріплення; устаткування робочого місця, зберігання й поводження з коштовними виробами та відходами дорогоцінного металу; фізико – хімічні та фізико – механічні властивості металів і сплавів, їх маркірування; прийоми клейового закріплення; правила підгонки посадочних місць під камені, які закріплюються; принципи компонування та нанесення малюнка на гладкі поверхні виробів з метою їх подальшого гравірування; загальні поняття про технологічний процес виготовлення ювелірних виробів середньої складності; види браку під час закріплення, способи їх усунення та заходи із запобігання йому; класифікацію напівкоштовного каміння за видами огранування; вимоги до підбору парних каменів для сережок; правила використання аналітичних терезів, правила компонування, побудову натюрморту з побутових предметів у малюнку, компонування та побудови геометричного та рослинного орнаментів; правила, прийоми та техніку створення ескізів ювелірних виробів; читання і виконання креслень з професії; історію ювелірного мистецтва.
Повинен уміти: заточувати та заправляти інструмент для гравірування. Закріпляти напівкоштовне каміння і каміння зі скла в глухі та крапанові касти ювелірних виробів з кольорових металів, срібла, золота, простих та середньої складності форм. Закріпляти велике каміння за допомогою клею. Здійснювати глухе закріплення каміння стандартних форм і розмірів у касти з гладким обробленням. Закріпляти синтетичне та напівкоштовне каміння у вироби за допомогою фаден –гризантної закріпки. Робити нескладне гравірування та розділку штихелем гладких поверхонь ювелірних виробів, закріплювати синтетичні перлини у ювелірні вироби за допомогою клею.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:

 раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 дотримуватись норм технологічного процесу;
- виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;
- сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (ділянки, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
- знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, правила безпеки при роботі зі шкідливими та отруйними хімічними реактивами, правила безпечної експлуатації обладнання, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
- знати основи інформаційних технологій;
додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; здійснювати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку; вживати в разі необхідності заходи щодо запобігання й усунення непередбачених виробничих негативних явищ (отруєння хімічними, токсичними речовинами, пожежі, аварії тощо).

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - "ювелір - закріпник” 2-го розряду:
- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією "Ювелір - закріпник” 2-го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника
Ювелірна галузь.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

 

 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(підприємства, установи та організації, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія - 7313.2. "Ювелір - закріпник”
2. Кваліфікація: 4 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: фізичні і хімічні властивості дорогоцінних металів і їхніх сплавів; технологічний процес виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів; фізичні якості та елементарні відомості про технічне оброблення сталі, яка використовується для виготовлення штихелів та інших інструментів та пристроїв для закріплення; класифікацію напівкоштовних і інших ювелірних каменів за формами і видами огранування; вимоги до підбору парних каменів для сережок; склад і способи приготування мастик для закріплення каменя у виробі; властивості та види огранування напівкоштовних, коштовних і інших каменів і їхні зовнішні ознаки; технологічну послідовність закріплення „ПАВЕ”; способи компонування ажурних малюнків та методи перенесення на металеві поверхні з метою подальшого гравірування.

Повинен уміти: 
Закріплювати вставки у воскові моделі для литва. Закріплювати напівкоштовні камені у крапанові касти з підрізуванням їх у ювелірні вироби із золота і срібла. Здійснювати глухе закріплення коштовних і напівкоштовних каменів із гладким обробленням у виробах середньої складності з дорогоцінних металів серійного і дрібносерійного виробництва. Закріплювати камені в оправу з комбінованими кастами у вироби, змонтовані з окремих візерункових деталей і накладок, камені - у виробах, що реставруються. Закріплювати перлини в ювелірні вироби за допомогою клею.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
 раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 дотримуватись норм технологічного процесу;
- виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;
- сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (ділянки, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
- знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, правила безпеки при роботі зі шкідливими та отруйними хімічними реактивами, правила безпечної експлуатації обладнання, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
- знати основи інформаційних технологій;
додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; здійснювати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку; вживати в разі необхідності заходи щодо запобігання й усунення непередбачених виробничих негативних явищ (отруєння хімічними, токсичними речовинами, пожежі, аварії тощо).

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - "Ювелір - закріпник” 3-го розряду:
- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією "Ювелір - закріпник” 3-го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника
Ювелірна галузь.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча
7.3. Медичні обмеження.

 

Останні новини

Календар

  «    Червень 2021    »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
   

Архів